ประวัติสนามกอล์ฟกานตรัตน์


เริ่มสร้างเมื่อปี ๒๔๙๕ และเปิดใช้การได้เมื่อปี ๒๔๙๙ โดยการริเริ่มของ พล.อ.ต.ทวี จุลละทรัพย์ ในตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารอากาศ ใช้ชื่อว่า "สนามกอล์ฟทหารอากาศ" สามารถเล่นได้ ๙ หลุม และระหว่างปี ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕ พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา ได้สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม จนครบ ๑๘ หลุม ซึ่งต่อมา พล.อ.อ.กมล เตชะตุงคะ ได้สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม ทางด้านทิศใต้ รวมเป็น ๒๗ หลุม เปิดให้เล่นได้เมื่อ ๑๑ พ.ย.๒๕๐๙ ใช้ชื่อ "สนามงู" และในปี พ.ศ.๒๕๑๕ สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม รวมเป็น ๓๖ หลุม ต่อมาในปี ๒๕๑๙ การบินพลเรือน (สมัยนั้น) ต้องการพื้นที่จัดทำเป็นลานจอดเครื่องบินพาณิชย์ พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ ขณะดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารอากาศ ได้ยกเลิกหลุมตอนเหนือ และดัดแปลงสนามกอล์ฟให้เหลือ ๑๘ หลุม บนพื้นที่ ๓๖๐ ไร่ และใช้ชื่อว่า "สนามกอล์ฟกานตรัตน์" ในปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑. เพื่อให้เกิดสนามกอล์ฟ และเพื่อให้พื้นที่แลดูสวยงาม ขณะที่มองจากเครื่องบิน เมื่อขึ้น - ลง หรือบินผ่าน เหมือนสนามบินต่างประเทศ
๒. และอีกทั้งกีฬากอล์ฟมีประโยชน์ ทั้งกำลังกายกำลังใจ และสร้างนิสัยการเป็นนักกีฬา ไม่ปฏิบัติผิดกฏเกณฑ์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

เกียรติประวัติของสนามกอล์ฟ - เป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกที่ครบ ๑๘ หลุม ของ กรุงเทพฯ และเป็นสนามที่ ๒ ของประเทศไทย รองจากสนาม กอล์ฟหลวงหัวหิน (วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว) - เคยใช้แข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์โอเพ่น ติดต่อกันถึง ๗ ครั้ง (ในปี ๒๕๐๘ - ๒๕๑๒, ๒๕๑๔ และ ๒๕๑๕) - เป็นสนามกอล์ฟอันดับ ๓ ใน ๑๐ ของโลกที่น่าเล่นเพราะแปลก และสำนักข่าว CNN เคยนำเสนอข่าวว่าเป็นสนามกอล์ฟแห่งเดียวในโลกที่อยู่ระหว่างทางวิ่งของสนามบิน น่าจะอนุรักษ์ไว้ image