add bing map to website

ข้อมูลการติดต่อ


Address: สนามกอล์ฟกานตรัตน์(สนามงู) กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Telephone: (+66)2-534-3842 , (+66)89-117-7483

Fax: (02) 523-5103

Position: 13.895403, 100.601954


  สนามกอล์ฟกองทัพอากาศ ดอนเมือง