ผู้บริหารสนาม


สนามกอล์ฟ ทอ.ดอนเมือง ใน ปี 60 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร โดยรวมบอร์ดบริหารทั้งธูปะเตมีย์ กานตรัตน์ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ทอ. มาเป็น คณอก.บริหารสนามกอล์ฟ ทอ.ดอนเมือง

image
พล.อ.อ.ชลิต รัมมะวาส

รายชื่อผู้บริหาร


  • พล.อ.อ. ชลิต รัมมะวาส ประธานอนุกรรมการ
  • พล.อ.อ. ชูชัย ดุลยโกเมท รองประธานอนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. สมชาย พงศ์พระธานี อนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. ดำเนิน พุ่มเจริญ อนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. สุรพล พุทธมนต์ อนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. ธาดา เคี่ยมทองคำ อนุกรรมการและเหรัญญิก
  • พล.อ.ต. โกเมท ตรีนก อนุกรรมการเเละเลขานุการ
  • พล.อ.ต. ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ อนุกรรมการ