อัตราค่าบริการ

Green Fee วันราชการ
(Weekday)
วันหยุดราชการ
(Weekend)
นักกอล์ฟทั่วไป (Visitor)
18 หลุม
800 บาท 1,200 บาท
นักกอล์ฟทั่วไป (Visitor)
9 หลุม
400 บาท -
สมาชิก(Member)
สามัญ
นายพล
200 บาท 200 บาท
สัญญาบัตร
150 บาท 150 บาท
ประทวน
100 บาท 100 บาท
สมาชิก (Member)
วิสามัญ
400 บาท 600 บาท
แคดดี้
(Caddy Fee)
18 หลุม
350 บาท
9 หลุม
180 บาท
รถกอล์ฟ
(Golf Cart Fee)
18 หลุม
500 บาท
9 หลุม
300 บาท